28

جوک های بامزه کودکانه

سهم بیشتر
دو نفر با هم شریکی شتری خریدند. دو سومش را یکی داد و یک سومش را دیگری. اتفاقاً سیل آمد و شتر را با بارش برد و اختلاف پیدا شد و پیش حاکم رفتند.

ادامه مطلب …

25

لطیفه های بانمک برای بچه ها

طوطی کال!
دو دیوانه درباره ی پرندگان با هم صحبت میکردند تا آن که سخن به انواع طوطی کشیده شد، اولی گفت: از طوطی ها،، طوطی سبز هم خوش رنگ تر است و هم سخنگوتر.

ادامه مطلب …

25639

لطیفه های کودکانه

برق مجانی

معلم: فرق میان برق آسمان و برق خانه چیست؟

دانش آموز: فرقشان این است که برق آسمان مجانی است، ولی برای برق خانه باید پول داد. ادامه مطلب …

jokeiranii-500x500

لطیفه های خنده دار کودکانه

دندان فیل!
عتیقه فروشی عصای بلندی را به اسم این که از دندان فیل ساخته شده، به قیمت گزافی فروخت.

ادامه مطلب …

93

لطیفه های خوشمزه برای کودکان

بستنی فروش

پسر در حال بازی در خیابان بود و بعد از چند لحظه دوان دوان به طرف خانه می آید و به مادرش می گوید: مامان هزار تومان به من بده.

ادامه مطلب …

93

لطیفه های بانمک کودکان

تیر چراغ برق

دو دیوانه در حیاط تیمارستان قدم می زدند. دیوانه اولی به تیر چراغ برق کوبید و گفت: هر چه در این خانه را می زنم، کسی جواب نمی دهد.

ادامه مطلب …

86

لطیفه های بامزه برای کودکان

خواب دانش آموز
معلمی در کلاس در حال درس دادن بود که ناگهان بر سر دانش آموزی داد زد و گفت: تو حق نداری سر کلاس من بخوابی.

ادامه مطلب …

22

لطیفه های بانمک و خنده دار کودکانه

لطیفه های بانمک و خنده دار کودکانه

قصه تکراری

روزی روباهی می رود پیش کلاغی و می گوید: به به. عجب دمی، عجب پایی!!

کلاغ با خونسردی می گوید: کجای کاری بابا! من خودم دوم راهنمایی ام.

ادامه مطلب …

cartoon-character-funny-face-image-22577562-1

لطیفه های خنده دار

ديشب داشتم كتاب ميخوندم برق رفت … يه نيم ساعتی زير نور چراغ قوه گوشيم كتاب رو خوندم تا برق باز بياد … اين نيم ساعتو تا آخر عمرِبچم تو سرش ميزنم … ميگم ما زير نور چراغ قوه به بدبختی كتاب ميخونديم … اونوخ شما اينجوري !!!

ادامه مطلب …

images96

لطیفه های کودکانه

جوک کودکانه

 مجموعه جوک های کودکانه و خنده دار با موضوع معلم و شاگرد و مدرسه برای بچه ها……

معلم به شاگرد : چند وقت است به حمام نرفته ای؟

ادامه مطلب …