008974520

لالای صحرا

لالای صحرا

لالالالا، گلم بودی.
عزیز و مونسم بودی.

ادامه مطلب …

78

ماه و مهتاب

ماه و مهتاب

لالایی ماه و مهتابه
لالایی مونس خوابه
لالایی قصه ی گل هاس

ادامه مطلب …

66

گل باغ زندگی لالا

گل باغ زندگی لالا

لالا گل لاله که گل دارم به گهواره
لالا گل مینا گل زرد و سرخ و زیبا
لالا گل صد پر بخواب ای نازنین دلبر

ادامه مطلب …

99

لالا لالایی لالالایی

لالا لالایی لالالایی

گنجشک لالا، سنجاب لالا
آمد دوباره مهتاب بالا
لالالا لایی لا لالایی لا لا لالایی…
لالالا لایی لا لالایی لا لا لالایی…

ادامه مطلب …

854

خواب آروم

 

خواب آروم

بخواب آروم تو آغوشم، نکن هرگز فراموشم
بخواب آروم کنار من، تو پاییز و بهار من
لالا لالا تو مثل ماه، بخواب که شب شده کوتاه

ادامه مطلب …