3

شعر کودکانه “شهادت حضرت زهرا(س)”

توبا ستاره های شب

تو با سپیده همدمی

شبیه یاس ونسترن

شبیه ماه ومریمی

ادامه مطلب …

236589

بهار و عید نوروز

کلاغه روی دیوار

صدا میکرد قار و قار

می گفت خبر خبردار

 اومده فصل بهار ادامه مطلب …

236985

شبیه رودخانه

                       یک عمر مانده

                   درسینه سنگ

                   آواز رودی

                  دل تنگ دل تنگ                                                ادامه مطلب …

41

شعر زیبای “سوره توحید”

این سوره ی توحیده

روشن مثل خورشیده

میخونیمش تو نماز

 یا که به وقت نیاز

ادامه مطلب …

42

شعر زیبای “تخم پرنده”

جیک و جیک و جیک چه هستم؟

تخم پرنده هستم

تنگ و تاریکه این جا

خیلی کوچیکه اینجا

ادامه مطلب …

39

شعر زیبای “ورزش و نرمش نی نی”

یک و دو و سه و چار

نی نی از خواب شد بیدار

صبح شد و وقت کوشش

بده نی نی رو ورزش

ادامه مطلب …

大家

شعر کودکانه دویدم و دویدم

دویدم ودویدم

به یک سؤال رسیدم

کیه که توی دنیا

ماهی می ده به دریا؟

ادامه مطلب …