d__4463960531

تاثیر جشن تولد بر روی کودک

 تاثیر جشن تولد بر روی کودک

 

اغلب والدین به دنیا آمدن فرزندشان را در همان اولین سال جشن میگیرند و سعی میکنند خاطره آن را برای تمام عمر حفظ کنند. اغلب کودکان هم هرچه بزرگتر میشوند، جشنهای تولد خود را غیر از یکی، ۲ سال اول به خاطر میآورند و از آن بهعنوان یکی از بهترین خاطرات کودکیشان یاد میکنند. میتوانید این خاطرات را به بهترین و شیرینترین خاطرات دوران کودکی فرزندتان و جشن آنها را از یک مهمانی ساده به یک جشن فوقالعاده برای کودکان، تبدیل کنید.

 

اگر یک برنامهریزی دقیق در جشن تولد وجود نداشته باشد ممکن است آن روز خاطر انگیز به یک روز پردردسر و پر از هیاهوی تبدیل شود، چرا که خیلی اوقات پیش آمده است که مادران نمیدانند با چه برنامههایی کودکان خود را سرگرم کنند. شاید در آخر هم مادران تصمیم بگیرند این روزهای خاطرهانگیز تولد را به چند سال اول محدود کنند و در باقی سالها مراسم را به یک جشن تولد کوچک خانوادگی خلاصه کنند. اما بیانصافی است برای مناسبت سادهای مثل «جشن تولد» بچهها کم بگذاریم، به روی خودمان نیاوریم یا حتی روی این مناسبت ویژه چشم ببندیم، آن هم در شرایطی که عکسها، خاطرهها و شیطنتهای تولد در سالهای بزرگسالی تصویر بهتری از شما برای بچههایتان میسازد و آنها باورشان میشود که شما پدر و مادر خوبی بودهاید.

جشن تولد تاثیرات زیادی در روحیه کودک شما دارد

جشنهای کودکانه که مهمترین آنها در سالروز تولد انجام میشود در رشد اعتماد به نفس و تقویت روابط اجتماعی کودکان موثر است. برگزاری جشن یا مهمانی در روز تولد در خودباوری بچهها نقش دارد و آنها احساس میکنند حضور و وجودشان برای خانواده مهم است. نیازی نیست جشن تولد حتما مفصل و شلوغ باشد اما نیاز به برنامهریزی دقیق دارد. به علاوه این نکته را فراموش نکنید که شادکامی باعث میشود کودک حالت دوستانهای داشته باشد. اندوه و ناراحتی انرژی او را کاهش میدهد و دیگر نمیتواند انرژی خود را صرف انجام فعالیتهای هدفدار کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *