نوشته‌ها

17

کودک و محبت

از محبت خارها گل می شود این ضرب المثل قدیمی یکی از اصلی ترین راههای بالا بردن حوصله را نشان می دهد. اما هر اندازه یک نفر را دوست را دوست داشته باشید، تحمل تان هم نسبت به کارهای او بالا می رود. گاهی زیاد بودن کارهای پدرومادر موجب می شود از ابراز محبت و فکر کردن به رابطه عاطفی میان خود و فرزندشان غافل شوند. نوازش تشویق نیست نوازش نیاز بچه ها است مثل غذا. ما باید بچه را نوازش کنیم بچه همیشه باید نوازش بگیرد چه کار خوب بکند و چه کار بد بکند

ادامه مطلب …