نوشته‌ها

15

نکاتی در مورد رفتار نامناسب والدین

برخی والدین متاسفانه نگرش بزرگی و کوچکی را به فرزندشان انتقال می دهند مثلا تو نمیفهمی تو بچه ای و بلد نیستی تو نمی دانی و تو تجربه نداری و … اینگونه رفتار نه تنها والدین با فرزند همراه نمی کند بلکه باعث جدایی بیشتر آنها از هم می شود. والديني که خودشان عقده‌ی حقارت دارند، در تلاش‌اند تا خود را بالاتر نشان دهند و ابزارشان نیز کوچک قلمداد کردن فرزندانشان است!!

ادامه مطلب …

child-development-300-4000000

حرفهایی که هرگز نباید جلوی بچه زد

در زندگی پرمشغله ی خانوادگی و درگیرهای ذهنی والدین و مشکلات مالی، روحی و جسمی متاسفانه فرصت زندگی در آرامش و با نشاط و طراوت را از خانواده ها گرفته است. این مشکلات گاهی انقدر زیاد می شوند که والدین حتی توجه نمی کنند به فرزندشان که عزیزترین فرد در زندگی مشترکشان هست کلماتی بیهوده و توهین آمیز میزنند.

ادامه مطلب …