نوشته‌ها

cute_twin_baby_boy

روش های افزایش شانس دوقلو زایی

در میان افراد پدر مادر هایی هستند که علاقه شدیدی به داشتن فرزندان دو یا چند قلو دارند. اما این احتمال به طور معمول بسیار کم است. علاوه بر این، داشتن فرزندان دو قلو بیش از هرچیز به ژنتیک خانوادگی مربوط است که بسیاری از والدین دارا نمیباشند. در اینجا به ذکر نکاتی پرداختیم که با رعایت آن ها شانس دوقلو زایی را افزایش میدهد.

ادامه مطلب …