نوشته‌ها

20

آموزش به کودکان

آموزش دادن به کودکان به سن و جنسیت و بستگی به فهم و درک کودکان از محیط اطراف دارد. مغز کودک زیر شش سال انقدر توانایی و قابلیت دارد که می توان تمام علوم دنیارا در آن جای داد ولی به هر مقداری که به مغزآنها فشار بیاورید و به آنها آموزش دهید از عمر آنها کم می کنید، چون بچه ها مغزشان بشدت تحت نیروی رشد است شما نباید با آموزش این فشار را مضاعف کنید فشار مضاعف موتور مغز کودک را می سوزاند

ادامه مطلب …

14

نکاتی در مورد مهد کودک

بازی و تفریح و سرگرمی و اجتماعی شدن بخشی از زندگی فرزندانمان هست. اینگونه رفتار باید کنترل شده و با مدیریت زمانی و مکانی مناسب و متناسب با سن و سال فرزند باید انجام شود. مهد کودک ها معمول با این نگرش ایجاد می شوند تا بتوانند والدین را از بابت این گونه رفتار و یادگیری ها به فرزندان خیالشان را راحت کنند.

ادامه مطلب …